-

Odległość do najbliższej gwiazdy

Odległości między gwiazdami sa ogromne. Odległość od Słońca do Proximy Centauri wynosi 4.22 roku świetlnego, co równa się 40 bilionom kilometrów. Na przejście tej odległości straciłbyś miliard lat. Nawet naszym najszybszym sondom kosmicznym zajęłoby około 60 tysięcy lat aby pokonać tą odległość. Obecnie 4 sondy kosmiczne opuszczają nasz Układ Słoneczny - Pionier 10 i 11 oraz Voyager 1 i 2, ale prawdopodobnie utracimy z nimi wszystkimi kontakt w ciągu 20 lat. Poniższy diagram robi oddalenie od wewnętrznej części Układu Słonecznego, do systemu Alpha Centauri, pokazując jak wielka w rzeczywistości jest ta odległość.

Odległość do najbliższych gwiazd

Czy istnieją jeszcze jakieś obiekty pomiędzy brzegiem Układu Słonecznego, a najbliższą gwiazdą? Z całą pewnością, za orbitą Plutona jest wiele planetoid w tak zwanym Pasie Kuipera. Może on zawierać nawet dziesiątki tysięcy planetoid i prawdopodobnie jest to pozostałość po wczesnym okresie narodzin układu słonecznego.

W daleko większej odległości - jednego roku świetlnego - jesteśmy prawdopodobnie otoczeni rozległą chmurą, bogatą w lodowe planetoidy. Może się tam znajdować nawet kilkaset miliardów planetoid lodowych rozrzuconych na ogromnej przestrzeni. Chmura ta nosi nazwę chmury Oorta (lub Opika - Oorta) i uważa się, że jest ona źródłem komet (długookresowych). Rzadko zdarza się, że kilka z tych lodowych planetoid może dostać jakiś bodziec, który skieruje je ku Słońcu. W czasie gdy wchodzą w głąb Układu Słonecznego ich lód zaczyna parować i z planetoid się one kometami. Zazwyczaj komety ponownie wylatują poza Układ Słoneczny, ale czasem zdarza się, że zostaje na nich wymuszone wejście na orbitę krótkookresową i pozostają wewnątrz Układu Słonecznego (najczęstszą tego przyczyną jest wpływ grawitacyjny gazowych olbrzymów).

The nearest stars Powrót do strony Najbliższe Gwiazdy

-